Hembygdsföreningen

söndag 24 mars 2024
lördag 6 april 2024

Om Hembygdsföreningen

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.

Besök vår hemsida