Hembygdsföreningen

söndag 9 augusti 2020
lördag 15 augusti 2020

Kl 11:00

Huruvida den kan genomföras eller ej är i dagsläget ovisst. Beslut tas 15 juli. Intresserade utställare kan anmäla sig till:...

Läs mer

inställt

söndag 16 augusti 2020
söndag 23 augusti 2020
söndag 30 augusti 2020

Om Hembygdsföreningen

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.

Besök vår hemsida