Hembygdsföreningen

torsdag 30 mars 2023
torsdag 18 maj 2023

Om Hembygdsföreningen

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.

Besök vår hemsida