Hembygdsföreningen

Östra Rydsdagen

15 augusti 2020

Kl 11:00

Huruvida den kan genomföras eller ej är i dagsläget ovisst. Beslut tas 15 juli. Intresserade utställare kan anmäla sig till: evafurenhed@hotmail.com eller tel nr. 0705939868

inställt