Hembygdsföreningen

Årsmöte uppskjutet pga C19

29 mars 2020

Kl 14:00

Efter påpekande från riksförbundet, framflyttas årsmötet. Ny tid meddelas senare.