Betania

Informationskväll från socialen

27 januari 2020

Kl 18:30

Det finns många barn i Söderköping som behöver vårt stöd!
Socialtjänsten kommer och informerar om uppdragen som:
* Kontaktperson
* Kontaktfamilj
* Jourhem
* Familjehem

Servering av fika (anmälan till Linda 076-36 34 591)