Byalaget

Utvecklingsmöte, Möjligheternas Söderköping – landsbygd & skärgård

26 januari 2023

Kl 18:00 - 20:00

Vi fortsätter tillsammans med kommunens projektledare att diskutera och föreslå åtgärder omkring 4 områden i Östra Ryd

(plats: Klubbstugan, fika, anmälan till Britta Andersson 0121-186 45)

1. Operation affären
2. Operation boende
3. Operation Östra Ryd
4. Operation attraktiva Östra Ryd