Byalaget

Redovisning av enkät och Utvecklingsmöte, Möjligheternas Söderköping – landsbygd & skärgård

26 januari 2023

Kl 18:00 - 20:00

Plats Betania


Först kommer resultatet av enkäten att redovisas, sedan
fortsätter vi tillsammans med kommunens projektledare att diskutera och föreslå åtgärder omkring 4 områden i Östra Ryd
(plats: Betania, enkel fika)

1. Operation affären
2. Operation boende
3. Operation Östra Ryd
4. Operation attraktiva Östra Ryd