Hembygdsföreningen

Muséet i Hållstad

7 augusti 2022

Kl 12:00 - 16:00

Välkomna att visa upp era EPA-traktorer och mopeder!