Hembygdsföreningen

Muséet i Hållstad

10 juli 2022

Kl 12:00 - 16:00

Fordonsdag. Alla typer av fordon man vill visa upp.