Hembygdsföreningen

Årsmöte

15 augusti 2021

Kl 13:00

Förhoppningsvis ska vi kunna hålla årsmöte 15 augusti om smittan har minskat. Det blir vid församlingshemmet, ute eller inne.