Biblioteket

Barnteater

15 augusti 2020

Kl 13:00 - 13:30

Barnteater " Gullock och de tre björnarna" med Korpteatern spelas vid församlingshemmet Kl. 13.00. Lämplig från 2 år. Gratisbiljetter delas ut i en halvtimme innan för att vi ska hålla oss inom tillåtna antal besökare.