Svenska Kyrkan

Friluftsgudstjänst hos Åke Hedén i Råssla

26 juli 2020

Kl 17:00

Vid regn, i Östra Ryds kyrka. Medtag egen stol och kaffekorg. Roos.