Svenska Kyrkan

Friluftsgudstjänst hos Harrströms på Ringeby Storgård

19 juli 2020

Kl 17:00

Vid regn, i Västra Husby kyrka. Medtag egen stol och kaffekorg. Roos.