Ordförande och kontaktman:
Christer Johansson
Kåknö Västergård
614 96 Östra Ryd
Mail-adress: vastergarden@gmail.com
Telefon: 011-740 40, 070-5459360

Sekreterare:
Ingemar Furenhed
Hörstorp 1
614 96 Östra Ryd
Mail-adress: furenhed.ingemar@gmail.com
Telefon: 011-750 14, 070-5939868

Kassör:
Kjell Kåkneryd
Brunkulla
614 96 Östra Ryd
Mail-adress: kjell.kakneryd@gmail.com
Telefon: 072-3955766


Övriga styrelseledamöter

Bo Karlsson
Telefon:070-7792476

Christer Ledenfors
Telefon: 011-740 77

Gunnar Pettersson
Telefon: 011-740 97

Anders Holmstedt
Telefon: 073-579 2610

Arkivarier