Ordförande och kontaktman:
Christer Johansson
Kåknö Västergård
614 96 Östra Ryd
Telefon: 011-740 40

Sekreterare:
Ingemar Furenhed
Hörstorp 1
614 96 Östra Ryd
Telefon: 011-750 14

Kassör:
Kjell Kåkneryd
Brunkulla
614 96 Östra Ryd
Telefon: 011-723 23


Övriga styrelseledamöter

Peter Jakobsson
Telefon: 011-740 49

Christer Ledenfors
Telefon: 011-740 77

Gunnar Pettersson
Telefon: 011-740 97

Anders Holmstedt
Telefon: 073-579 2610

Arkivarier