Efter framställnignen av soldatboken har en del nytt material kommit fram, bland annat dessa bilder på soldattorp Nr.32, Kolbotten, under Lenshult. Bilderna är från omkring år 1900.

Fotografierna har tillhandahållits av Anna Lantz, Valdemarsvik.