Familjens nestor och kvällens guide till byns historia, Östen Johansson